ŽRTVE GENOCIDA SAHRANJENE 11. JULA 2023.

Najmlađa žrtva sahranjena ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen. Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine. Identifikovan je 2011. godine.

Najstarija sahranjena žrtva ove godine jeste Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2007. godine na području Kamenice.

Žrtve Genocida sahranjene 11. jula 2023. godine:

1. Esad (Tajib) Džanić, (1968.)
2. Bekir (Demir) Musić, (1972.)
3. Sakib (Mehmed) Garaljević, (1971.)
4. Himzo (Idriz) Mujić, (1959.)
5. Hasib (Haso) Ibrahimović, (1946.)
6. Ređo (Huso) Jahić, (1935.)
7. Rifet (Hajro) Tabaković, (1966.)
8. Idriz (Ibro) Mehinović, (1950.)
9. Mujo (Meho) Esmić, (1940.)
10. Šaban (Šemso) Ibrić, (1935.)
11. Senid (Ismet) Hodžić, (1975.)
12. Semir (Edhem) Đozić, (1977.)
13. Sabid (Abid) Ibrahimović, (1974.)
14. Mehmed (Mahmut) Gerović, (1945.)
15. Nisad (Ševko) Selimović, (1976.)
16. Halil (Mujo) Avdić, (1975.)
17. Hasan (Omer) Smajlović, (1959.)
18. Esed (Alija) Klempić, (1979.)
19. Sabahudin (Bajro) Selimović, (1964.)
20. Husein (Ibrahim) Zukić, (1932.)
21. Elvir (Turabija) Salčinović, (1980.)
22. Džemail (Omer) Alić, (1962.)
23. Mustafa (Junuz) Mekanić, (1979.)
24. Ahmedin (Ahmet) Halilović, (1976.)
25. Zuhdija (Avdija) Lemeš, (1949.)
26. Hasib (Vejsil) Mujanović, (1965.)
27. Vejsil (Šećan) Mujanović, (1943.)
28. Ekber (Šaćir) Riđić, (1972.)
29. Mevlid (Zildžija) Aljić, (1957.)
30. Nezir (Mumin) Muminović (1930.)