Ratne novine – “Glas Birča”

Opštine smještene u Istočnom dijelu Bosne i Hercegovine izdavale su periodične listove ili novine u ratnom periodu. Neki od tih listova su Glas Birča, Naša Riječ, Srpski glas i druge periodične i informativne publikacije.

U posjedu smo malog broja određenih publikacija iz tog perioda, rađenih pod izdavaštvom opština Milići, Bratunac, Vlasenica, Šekovići i drugih.

Objavljujemo prvo izdanje novina pod naslovom “Glas Birča” iz Milića od 14. maja 1993. godine. Novine štampane u štampariji “Lapčević” Užice, VD Glavnog i odgovornog urednika Ljubiša Milutinović, broj strana 8.

Skenirana verzija dokumenta slijedi u prilogu.

Dizajn i programiranje: Rusmir Gadžo (www.rusmirgadzo.ba)