Dr Ahmed ef. Smajlović – Predgovor Kur’anu

Dr Ahmed ef. Smajlović (17. juni 1938 – 11. august 1988) bio je islamski teolog, učenjak, univerzitetski profesor i vršilac različitih dužnosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.
Rođen u selu Tokoljaci u opštini Srebrenica, iz koje u cilju daljeg obrazovanja odlazi na školovanje u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, da bi ga put obrazovanja odveo do Univerzitet Al-Azhar u Egiptu.

Kao rezultat naučnog djelovanja iza njega ostaju različiti prijevodi naučnih i književnih dijela s arapskog i na arapski jezik, kao što je prevod romana “Derviš i smrt” Meše Selimovića. Pokretač je časopisa “Islamska misao” u kojem se nalazi veliki broj originalnih tekstova i pijrevoda. Poznate su i njegove rasprave vezane za vjerske teme i vjersku misao. Autor je i Predgovora Kur’anu u prijevodu Besima Korkuta, tekstu koji se nalazi u mnogobrojnim primjercima rasprostranjenim širom Bosne i Hercegovine i šire.

PREDGOVOR

Kur’an je Božija Objava, Riječ i Uputa. Objavljivan je Muhammedu, a.s. u razdoblju od 23 godine njegove poslaničke misije.

Period objavljivanja Kur’ana bio je poseban u ljudskoj povijesti. Početak Objave javlja se u formi Allahova imperativa Poslaniku, a potom i svakom čovjeku, da izučava, posmatra i saznaje izvjesnost kosmičkog reda u triplicitnoj relaciji Bog-čovjek-svijet. Kur’an, dapače, insistira na osebujnom posmatranju prirode i čovjeka, podjednako u njihovoj odvojenosti kao i u njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno posmatranje bazira se na kur’anskom principu o jedinstvu i jedinosti Stvoritelja (tevhid).

Svaka riječ Kur’ana objavljena Muhammedu, a.s. bila je registrovana, prenošena i učena napamet. Tako se dogodilo ono što je u povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisana je svaka riječ Objave i svako njegovo slovo u razdoblju koliko je trajala poslanička misija Muhammeda, a.s. Stoga je istinitost transmisije kur’anskog teksta nesumnjiva i nepobitna. To potvrđuje i sam Kur’an, u kome se kaže da je to Knjiga u kojoj nema sumnje. Ona je uputa svima koji žele da je slijede i koji hoće da joj pripadaju. Obavezujući svoje pripadnike na znanstveno istraživanje i spoznavanje stvarnosti, Kur’an podiže nauku na najviši mogući stepen i u tom smislu na desetine mjesta i u različitim kontekstima upotrebljava izraze znanje i spoznaja. Obraća se svima koji hoće da razmišljaju, žele da otkriju i spoznaju istinu i koji smjeraju da dosegnu smisao vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur’an ukazuje. Ozbiljno proučavanje njegova sadržaja kao i iščitavanje njegova prijevoda potvrđuje tu konstataciju.

Svojom pojavom Kur’an je pokrenuo jedan od najvećih preobražaja u povijesti čovječanstva. To ističu svi objektivni znanstvenici svijeta, a primjera koji potvrđuju ovu činjenicu ima napretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuhvatnosti Kur’an predstavlja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog, dž.š. slijedi zahtjev za vjerovanje svih Njegovih poslanika, među kojima nema razlike. Po tome pravi i istinski pripadnik Kur’ana može biti samo onaj koji vjeruje i u sve druge vjerovjesnike, kao što vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda, a.s. Isti je status i Objava upućenih prije Muhammeda, a.s. Priznajući sve ranije poslanike i potvrđujući njihov dolazak i misiju različitim argumentima, Kur’an ujedno predstavlja čvrst dokaz istinitosti i historijskog značenja Muhammedova, a.s., poslanstva.

Među ljudima, prema kur’anskom učenju, nema nikakve razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnu i štetnu, lijepom i hrđavom. Svrha postojanja različitih naroda i nacija je u međusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustava i međusobnom ispomaganju. Pravednost se traži do te mjere, da čovjek mora gledati na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je po Kur’anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrđivati i dokazivati naučno i iskustveno.

Jezik Kur’ana je nadnaravan po svome stilu, strukturi i izražajnim mogućnostima. Zbog toga je Kur’an nemoguće u potpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi jezik. Svi dosadašnji napori na tom planu predstavljaju, ustvari, samo ljudske pokušaje prezentiranja značenja Kur’ana i ništa više. Kur’anski stil interpretacije ima vlastitu logiku i proteže se na sva područja koja zaokupljaju ljudski duh: na područje vidljivog i nevidljivog svijeta. Teško da postoji kraće povijesno razdoblje u životu ljudske zajednice u kojem je aktualiziran toliki broj pitanja koja se tiču prirode i čovjeka, te razvoja ljudske kulture i duhovnosti uopće, od onog u kojem je dovršeno objavljivanje Kur’ana.

Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja utemeljena su tako da je prisila zabranjena, kako u pogledu vjerovanja, tako i u pogledu nevjerovanja. Taj vrlo složeni problem Kur’an je jasno i nedvosmisleno razriješio. Sloboda ljudskog opredjeljenja je zagarantirana, a na istom osnovu je i čovjekova odgovornost određena.

Kur’an traži stalan progres. On je uputa ka kontinuiranom napretku i dinamičnom razvoju. Zahtjev da se čini dobro, a ne čini zlo, univerzalan je princip kur’anskog učenja.

Najbolji komentar Kur’ana je sam Kur’an, a njegov najneposredniji tumač je Sunnet Muhammeda, a.s. Zato se ni najmanje ne treba čuditi što je jedna od posljednjih poruka Muhammeda, a.s., bila da njegov Ummet neće nikada zalutati ako se bude strogo pridržavao Kur’ana i Sunneta. Stoga je zahtjev svih istinskih islamskih mislilaca i istraživača bio i ostao: vraćanje u okvire Kur’ana i Sunneta, i življenje, koliko god je to moguće, u okvirima ova dva neprikosnovena izvora cjelokupnog islamskog razmišljanja i vjerovanja.

Utjecaj Kur’ana na ljudsku misao, kulturu i razvoj je nesaglediv. Međutim, taj utjecaj do naših dana još nije dovoljno proučen. Pokušaji koji se danas čine u tom pogledu veliki su i značajni. Napori su ogromni na svim meridijanima svijeta. To najbolje pokazuje savremeno interesovanje za Kur’an i povijesno značenje njegove misli; za islamsku kulturu kao autentičnu baštinu kur’anskog nauka i planetarne mogućnosti kur’anske Objave. Neoboriv dokaz koji potvrđuje ovaj stav je ogroman broj prijevoda značenja Kur’ana na gotovo sve jezike savremenoga svijeta. Činjenica je da svaki narod ima po nekoliko različitih prijevoda značenja Kur’ana na svom jeziku. Takvih zahvalnih poduhvata bilo je i kod nas, a među njima, svakako posebno mjesto zauzima prijevod profesora Besima Korkuta.

Ovo izdanje čini nam se kao najpogodnije za svakodnevnu upotrebu velikog broja učenika naših medresa, studenata Islamskog teološkog fakulteta i velikog broja naših imama, muallima i islamskih radnika, a i svih zainteresovanih za jedno ovakvo djelo i ovakav prijevod. Do novog, kritičkog izdanja, sadašnje izdanje moći će poslužiti svima onima koji žele da se upoznaju s kur’anskom porukom, njenim značenjem i smislom. U spomenutim nastojanjima Starješinstvo IZ-e čini značajne napore, a posebno kad je riječ o izvornom prezentiranju islamske misli, kulture i učenja. Stoga ćemo nastojati da se u najbližoj budućnosti pojavi ne samo ovaj prijevod, nego, uz potrebnu verifikaciju, pregled i lektorizaciju, i ostali prijevodi koji su do sada objavljivani u nas. Biće to još jedan doprinos druženju s Kur’anom, upoznavanju s Objavljenom Riječju i islamom na ovim našim prostorima.

Koristimo priliku da se javno zahvalimo svima onima koji su doprinijeli da se ovaj “Prijevod Kur’ana” pojavi na našem jeziku. Svi su oni uložili ogromne napore, a posebno to važi za priređivače prvog izdanja.”

Dr Ahmed ef. Smajlović – Predgovor Kur’anu s prevodom Besima Korkura

http://www.adopt-srebrenica.org/blog/2021/09/14/izvanredan-govornik-dr-ahmed-ef-smajlovic-teolog/