Službeni glasnik RS br. 26

Javno glasilo “Službeni glasnik Republike Srpske” postoji od 1992. godine. U arhivskim materijalima naše organizacije nalazi se dokumentaciona i druga arhivska građa koja nije povezana sa projektom “Dokumentacionog centra”, ali ipak građa koja zainteresovanim, istraživačima i drugim licima može ponuditi informacije i saznanja za kojima tragaju.

U nastavku donosimo skenirano izdanje “Službenog glasnika RS” br. 26, od 30.12.1993. godine. U sadržaju ovog izdanja nalaze se: Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vojsci; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku i drugi.

Skenirana verzija “Službenog glasnika RS” br. 26 slijedu u nastavku.

Dizajn i programiranje: Rusmir Gadžo (www.rusmirgadzo.ba)