Tema: “Srebrenica-25 godina kasnije”

U utorak, 7. jula u 19:00 sati, uživo na facebook stranici italijanske organizacije Arci nazionale, razgovor na temu: “Srebrenica – 25 godina kasnije”.

Govore: Hasan Hasanović – Memorijalni centra Srebrenica,
Dragana Vučetić – ICMP-a,
Dragan Bursać- novinar,
Natasa Kandić – Fonda za humanitarno pravo,
Amra Nalić i Muhamed Avdić – Udruženje “Adopt Srebrenica”,
Viola Pasolini – Mirovni cenar Cesena,
Francesca Chiavacci – Predsjednica organizacije Arci Nazionale,
Gerardo Bisaccia – Arci Modene i
Stefano Petrungaro – historičar.

Dizajn i programiranje: Rusmir Gadžo (www.rusmirgadzo.ba)