Sjećanje na prijatelja Bosne i Hercegovine

Alexander Langer

Rođen je u Strezingu/Vipiteno u Alto Adigeu/Južni Tirol 22. februara 1946. godine. Novinar, prevodilac, nastavnik… Već kao mladić sarađuje s raznim časopisima, asocijacijama, građanskim inicijativama. Od 1978. izabran je u tri navrata u Parlament Provincije Bolzano. 1980-ih godina postaje jedan od pokretača političkog pokreta, tj. Pokreta zelenih u Italiji i u Evropi, koja je u odnosu na tradicionalna opredjeljenja doživljavana kao nova i transverzalna stranka.

Godine 1989. godine izabran je za zastupnika u Evropskom parlamentu i iste godine postaje predsjednikom novoosnovane Stranke Zelenih. Posebno se zalaže za vanjsku politiku mira, za pravednije odnose između sjevera i juga i istoka i zapada, za ekološki preobražaj društva, ekonomije, stilova života. Putovao je u zvaničnim misijama u Izrael, Brazil, Rusiju, Albaniju, Argentinu, Egipt, Rumuniju i Bugarsku.

Poslije pada Berlinskog zida, usmjerava svoje aktivnosti ka pokušaju suprotstavljanja sve većem rađanju nacionalizama. Daje podršku snagama pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije. Sa ”Verona Forumom” pruža sto dijaloga stotinama pobornika zajedničkog življenja koji se sastaju u Veroni, Strasburu, Beču, Briselu, Parizu, Tuzli, Skoplju i Zagrebu.

26. juna 1995. godine odlazi s ostalim evropskim zastupnicima u Kan (Cannes) odnoseći svjetskim poglavarima dramatični apel: ”Evropa će umrijeti ili se ponovo roditi u Sarajevu”.

Alexander Langer 1981. i 1995. godine odbija da pristupi normativnom popisu stanovništva koji jača politiku etničkog razdvajanja na njegovom prostoru. Sa tim izvinjenjem, u mjesecu maju 1995, bez većeg skandala, biva isključen iz kandidature za gradonačelnika Bolzana.

Odlučuje da prekine svoj život 3. jula 1995. godine u 49. godini života. Počiva na malom groblju u Telvesu/Telfes (Bolzano), pored svojih roditelja.

Prošle godine Gradsko vijeće Grada Sarajevo posthumno je proglasilo Alexander Langera za počasnog građanina Grada Sarajeva.