Adopt Srebrenica

Vrsta materijala: Zabilješka

Vlasnik materijala: Adopt Srebrenica

Izvor informacija: Adopt Srebrenica

Status materijala: Original

Period izrade: 5.9.1983.

Mjesto izrade: Srebrenica;

Osobe na materijalu: Fikreta Redžepović; Milica Palić;

 

Opis materijala:

No:4-3-0-FR1; Ljekarska zabilješka: Redžepović Fikreta pregledana 5.09.83. Dg:462. Prima Jugocillin ci 800 000 V(5) dana; Ljekar opšte medicine: Palić dr Milica; Dom zdravlja "Dr Asim Čemerlić" Srebrenica - Dispanzer za zaštitu zdravlja djece i omladine;

 

 

Naredni