Adopt Srebrenica

Vrsta materijala: Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora

Vlasnik materijala: ADOPT Srebrenica

Izvor informacija: ADOPT Srebrenica

Status materijala: Original

Period izrade: 27.6.1983.

Mjesto izrade: Srebrenica;

Osobe na materijalu: Hidajeta Redžepović; Ahmet Ahmić;

Preuzmi PDF dokument

 

Opis materijala:

No:3-7-0-HR21; Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora; UNIS-Tvornica "Feros" Srebrenica; Broj:6/115; Radnica: Hidajeta Redžepović, pr. teh. procesa;

 

 

Prethodni

Naredni