Adopt Srebrenica

Vrsta materijala: Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora

Vlasnik materijala: ADOPT Srebrenica

Izvor informacija: ADOPT Srebrenica

Status materijala: Original

Period izrade: 19.5.1982.

Mjesto izrade: Srebrenica;

Osobe na materijalu: Hidajeta Redžepović; Ahmet Ahmić;

Preuzmi PDF dokument

 

Opis materijala:

No:3-7-0-HR20; Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora; UNIS-Tvornica "Feros" Srebrenica; Broj:?/80; Radnica: Hidajeta Redžepović, prać. teh. pr;

 

 

Prethodni

Naredni