Adopt Srebrenica

Vrsta materijala: Fotografija

Vlasnik materijala: ADOPT Srebrenica

Izvor informacija: Rusmir Gadžo

Status materijala: Original

Period izrade: 13. decembar 1982.

Mjesto izrade: Srebrenica

Osobe na materijalu: Turabija Đozić (matičar), Zula (Delić) Gadžo, Hadžo Gadžo, Gordana Tešić, Senad Saltović

 

Opis materijala:

No:1-15-0-RG3; Fotografija sa vjenčanja mojih roditelja u matičnom uredu Opštine Srebrenica.

 

 

Prethodni