Adopt Srebrenica

Vrsta materijala: Fotografija

Vlasnik materijala: ADOPT Srebrenica

Izvor informacija: Rusmir Gadžo

Status materijala: Original

Period izrade: septembar 1991.

Mjesto izrade: Srebrenica

Osobe na materijalu: Gordana Abdurahmanović (učiteljica), Vedad Lakota, Ado Murathodžić, Amer Hrustić, Nikola Kojić, Alisa Parić, Emina, Milan, Rade, Sadina Ademović, Porobić Adis, Veldina, Milena, Brankica Bobek, Mirela Bektić, Snežana, Mirela Mehmedović, Jadranka, Arnel, Žarko, Meša, Hakija, Edin, Rusmir Gadžo, Ibrahim Mandžić, Nemanja Zekić, Azmir

 

Opis materijala:

No:1-15-0-RG1; Fotografija iz drugog razreda osnovne škole "Narodni heroj Mihajlo Bjelaković" iz 1991. godine.

 

 

Naredni