Adopt Srebrenica

 

Dokumentacioni centar je jedina arhivska platforma koja ima za cilj prikupiti, objediniti i učiniti dostupnim fotografije, video materijale, dokumente i sve ono što predstavlja i čuva uspomenu na Srebrenicu i ljude koji su nekada činili ovaj grad, kako bi porodice, mlade generacije, naši građani dobili priliku da pronađu uspomene na drage osobe koje više nisu među živima i kako bi zajedno mogli osjetiti duh zajedništva i dobrog komšiluka kojim su se razvijale veze među ljudima.

Ukupno 349 jedinica arhivske građe

Munevera Đozić

Arhiva sadrži: fotografije

77 dokumenata

Slađana Petković

Arhiva sadrži: fotografije

3 dokumenata

Milivoje Dragičević

Arhiva sadrži: fotografije

12 dokumenata

Merka Duraković

Arhiva sadrži: fotografije

16 dokumenata

Muhamed Avdić

Arhiva sadrži: fotografije

77 dokumenata

Krsto Stjepanović

Arhiva sadrži: fotografije, dokumenti

89 dokumenata

Rusmir Gadžo

Arhiva sadrži: fotografije

3 dokumenata

Nada Bajagić

Arhiva sadrži: fotografije

58 dokumenata

Bekir Halilović

Arhiva sadrži: fotografije, potvrde

14 dokumenata